New Normal สำหรับสาธุชนที่มาทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัด

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2563

New Normal
สำหรับสาธุชนที่มาทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัด
 


1. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่

2. สวมหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลา

3. อยู่ห่างกัน 2 เมตร ทั้งนั่ง ยืน เดิน

4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เมื่อมีการสัมผัสตัว

5. หลีกเลี่ยงที่แออัด สัมผัสผู้คน

6. กินของร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว

7. ปฏิบัติธรรมให้ใจใส อยู่ในบุญเสมอ

8. ถ้ารู้สึกว่าป่วย ไข้ ไอ จาม ขอความร่วมมือ งดมาวัด

9.ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรติดต่อ เมื่อเข้าพื้นที่ทุกครั้ง

10.ทำบุญออนไลน์ ... อีกทางเลือกสำหรับการทำบุญของสาธุชนในยุคนี้

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0046529173851013 Mins