กฎระเบียบของวัดพระธรรมกาย เรื่องธุรกิจต่างๆ ที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2563

เนื่องจากช่วงนี้ ธุรกิจต่างๆ ที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่
 


       ไม่ว่าจะเป็นการค้าเงิน สินค้า หรือบริการต่างๆ เข้ามาขยายฐานสมาชิก หรือการสร้างเครือข่าย ในปริเขตวัด​ซึ่งเป็นบุญสถาน วัดพระธรรมกายไม่ใช่ศูนย์การค้า​ จึงนำประกาศกฎระเบียบของวัดพระธรรมกาย ซึ่งประกาศเมื่อ ปี พ.ศ. 2518 มาทบทวน ตอกย้ำ และขยายความให้ชัดเจนตามสถานการณ์ปัจจุบัน ให้สมาชิกภายในและสาธุชน ได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมบรรยากาศบุญสถานของวัดพระธรรมกายตลอดไป

 

สำนักสื่อสารองค์กร
20 มิ.ย. 2563

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013946334520976 Mins