ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในปริเขตวัดพระธรรมกาย

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2563


ประกาศข้อปฏิบัติ
สำหรับพระภิกษุและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในปริเขตวัดพระธรรมกาย

1.งานบุญวันอาทิตย์ ให้เฉพาะพระภิกษุและสาธุชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาร่วมงานได้

2.พระภิกษุและสาธุชนต่างจังหวัดให้ร่วมงานบุญ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง  GBN 

3.พระภิกษุและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในบริเวณวัดให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

4.นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ มีระยะห่าง 1.5 เมตร

5.ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสพื้นผิวต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู และราวบันได เป็นต้น

6.กรณีเข้าปฏิบัติธรรมที่สภาธรรมกายสากล ต้องได้รับการสแกนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่จากทีมงานอาสาสมัคร 

 

 

คณะทำงานป้องกัน COVID-19 วัดพระธรรมกาย
17 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023301684856415 Mins