[ กลับสู่หน้าหลัก download ]
หน้าที่: 15 จากทั้งหมด 31  First Previous..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..... Next Lastหน้าสุดท้าย
อาคาร 100 ปี คุณยาย
ศูนย์กลางเชื่อมสายสัมพันธ์
อาคารนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการเชื่อมสายสัมพันธ์กับพุทธบุตรทุกนิกาย ตลอดจนองค์กรพุทธนานาชาติจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเป้าหมายในการรวมพุทธบุตรทุกนิกายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1280x800)
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

อาคาร 100 ปี คุณยาย
ศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร
อาคาร 100 ปี คุณยาย จะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับวัดสาขา และศูนย์สาขาในทวีปต่างๆ ทั่วโลก อันจะช่วยให้งานเผยแผ่ธรรมะในต่างประเทศมีประสิทธิภาพ และขยายไปได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1280x800)
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

อาคาร 100 ปี คุณยาย
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1280x800)
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

อาคาร 100 ปี คุณยาย
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1280x800)
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

อาคาร 100 ปี คุณยาย
ฐานทัพในการเผยแผ่
อาคาร ๑๐๐ ปีคุณยาย จะเป็นสถานที่ทำงานเผยแผ่คำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปส่องสว่างยังใจของมวลมนุษยชาติตลอด ๒๔ ชั่วโมง
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1280x800)
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

อาคาร 100 ปี คุณยาย
หนึ่งเดียว รวมทุกงานสร้างบารมี
อาคาร ๑๐๐ ปีคุณยาย เป็นอาคารศูนย์รวมงานสร้างบารมีทั้งหมด ของวัดพระธรรมกาย เชื่อมโยงทุกงานจากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1280x800)
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

อาคาร 100 ปี คุณยาย
หนึ่งเดียวในโลก
อาคาร ๑๐๐ ปีคุณยาย มหานุสรณ์คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1280x800)
Wallpaper อาคาร 100 ปี (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

โครงการอุปสมบทหมู่
ใจสงบนิ่ง ณ ศูนย์กลางกาย
นาคธรรมทายาทนั่งสมาธิ รักษาใจให้สงบภายในอุโบสถ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบรรพชา ในโครงการอุปสมบทหมู่ ณ วัดพระธรรมกาย
Wallpaper อุปสมบทหมู่ (800x600)
Wallpaper อุปสมบทหมู่ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

โครงการอุปสมบทหมู่
สู่ผ้ากาสาวพัสตร์
นาคธรรมทายาทแปรแถวเข้าอุโบสถ เพื่อเตรียมบรรพชาอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่ ณ วัดพระธรรมกาย
Wallpaper อุปสมบทหมู่ (800x600)
Wallpaper อุปสมบทหมู่ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

โครงการอุปสมบทหมู่
Wallpaper อุปสมบทหมู่ (800x600)
Wallpaper อุปสมบทหมู่ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

หน้าที่: 15 จากทั้งหมด 31  First Previous..... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..... Next Lastหน้าสุดท้าย
[ กลับสู่หน้าหลัก download ]
แนะนำติชมได้ที่         กดที่นี่ อนุโมทนาบุญด้วยครับ