พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ

พระของขัวญเพื่อการตรึกระลึกถึงบุญในงานบุญต่างๆ ที่ผ่านมา...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมกาย เป็นสุดยอดแห่งมหากุศล และสามารถทำให้ปุถุชนคนธรรมดากลายเป็นพระอริยบุคคลได้ การปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชชาตามพุทธวิธี...อ่านต่อ
ในช่วงเย็น เหล่าลูกพระธัมฯ พร้อมเพรียงกัน เดินออกจากสภาฯ เข้าสู่ลานธรรม มีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมาก...อ่านต่อ
หลังผ่านวันงานธรรมะคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พระภิกษุสามเณร และเหล่าสาธุชน ต่างพร้อมใจกันช่วยเก็บงานให้เรียบรร้อย...อ่านต่อ
เมื่อมาถึงวันงาน ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ รับอรุณด้วยความสดชื่นแจ่มใส วันนี้ สภาธรรมกายสากลเนืองแน่นไปด้วยพี่น้องนักสร้างบารมีจากทั่วสารทิศ...อ่านต่อ
วันงาน ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ รับอรุณด้วยความสดชื่นแจ่มใส วันนี้ สภาธรรมกายสากลเนืองแน่นไปด้วยพี่น้องนักสร้างบารมีจากทั่วสารทิศ...อ่านต่อ
๒๒ เมษายน วันธรรมะคุ้มครองโลก บุญลาภอันประเสริฐของชาวพุทธจะมีกี่ครั้งในชีวิตที่ใครสักคนหนึ่งจะมีโอกาสได้ถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า๕๐,๐๐๐ รูป จาก ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ...อ่านต่อ
บุญลาภอันประเสริฐของชาวพุทธจะมีกี่ครั้งในชีวิตที่ใครสักคนหนึ่งจะมีโอกาสได้ถวายมหาสังฆทานและไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศก...อ่านต่อ
สังฆทานเป็นทานที่มีอานิสงส์มากและไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุบัติขึ้นและต้องมีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญ...อ่านต่อ
โลกของเราใบนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยธรรมมานานแสนนาน ธรรม ที่คุ้มครองโลกนี้เรียกว่า หิริ โอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป...อ่านต่อ
อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จะเป็นอาคารที่รวมงานสร้างบารมีทุกอย่างของวัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันมหามงคลและวันมหาปีติที่เราได้พร้อมใจกันมาสร้างบารมี สร้างประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามเราได้มาถวาย มหาสังฆทานแด่พุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญ...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร