การ์ตูนคุณธรรม สำหรับเด็กเก่งและดี วีดีโอการ์ตูนออนไลน์


ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ณ เชตวันมหาวิหาร พระภิกษุกลุ่มหนึ่งนั่งสนทนากันที่ธรรมสภาถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาว่า พระองค์ทรงเป็น...อ่านต่อ
นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้น แต่เป็นเรื่องราวการบำเพ็ญคุณงามความดีในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีสืบไป...อ่านต่อ
ในอดีตกาลเนิ่นนานมาแล้ว ตั้งแต่ยุคต้นกัป ในครั้งนั้น สิ่งแวดล้อมทั่วๆไป ยังไม่เป็นพิษ พื้นโลกอันกว้างใหญ่นี้ อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ ธัญญาหารนานาชนิด...อ่านต่อ
ในสภาพเช่นนี้ มนุษย์ไม่ต่างอะไรกับเทพยดาบนพื้นพิภพ มีแต่ความอารี ความรัก ความเมตตากรุณา ความปราถนาดีต่อกัน ความทุกข์ที่ชาวโลกยุคนั้น รู้จักมีเพียง ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ...อ่านต่อ
แคว้นวิเทหะ อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร องค์มฆเทวะ ก็อุดมไปด้วยศฤงคารสมบัติ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องบำรุงบำเรอ ความสุขอันสรรแล้วสำหรับกษัตราธิราช...อ่านต่อ
หากเราปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันหนึ่งๆ โดยไม่หาสาระ ประโยชน์แท้จริง แล้วไซร้วันหนึ่งเราจักต้องตายไปอย่างไร้ค่าไม่ต่างอะไรกับดอกไม้และใบไม้ที่ร่วงหล่อนจากต้นแล้ว!!!...อ่านต่อ
ขอเดชะข้าพระบาทเห็นพระเกศาเส้นหนึ่ง หงอกแซมอยู่ในระหว่างพระเกศาที่ดำสนิทของพระองค์พะยะคะ จงใช้แหนบ พระเจ้ามฆเทวะทรงรับเส้นพระเกศาที่หงอกนั้น...อ่านต่อ
จงประกาศเรียก ประชุมเหล่าเสนาบดี ข้าราชบริพารของเราทั้งหมด เดี๋ยวนี้ !!! มีอะไรงั้นรึ ท่านอำมาตย์ จึงมีการเรียกประชุมเร่งด่วนขนาดนี้ ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ข้าก็เพิ่งมาถึงเหมือนกัน นี่แหละ !!!...อ่านต่อ
ท่านทั้งหลายจงฟังให้ดี เหตุผลที่เราคิดจะออกบวชก็เพราะ ผมหงอกบนศีรษะของเราได้เกิดขึ้นและนำเอาวัยหนุ่มของเราไปแล้ว เหมือนกับมียมทูตมาบอกว่า ถึงเวลาที่เราจะได้บวชแล้ว...อ่านต่อ
นิทานชาดก...เรื่องราวการบำเพ็ญคุณงามความดี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ เนื้อหาเปี่ยมไปด้วยความบันเทิงและคติธรรม...อ่านต่อ

**การ์ตูนคุณธรรม สำหรับเด็กเก่งและดี แนะนำ/เกี่ยวข้อง

การ์ตูนบุญโตหมูเพื่อนซี้ การ์ตูนออนไลน์

     "บุญโต หมูเพื่อนซี้" การ์ตูนแอนนิเมชั้น ที่เคยฝากความประทับใจให้กับเด็กๆ ทั่วโลกมาแล้ว ทางช่อง DMC ณ วันนี้ "เจ้าหมูบุญโต" และ "ผักบุ้ง" เด็กหญิงจอมแก่น พร้อมเหล่าพลพรรค ได้หวนกลับคืนมาอีกครั้งในรูปการ์ตูน สีสันสดใส ที่จะมาให้รอยยิ้ม และความสนุกสนาน ตลอดจนคติธรรมสอนใจ และเป็นสื่อที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และนิสัยการอ่านให้กับเด็กทุกคน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยหล่อหลอมให้หนูน้อยทั้งหลายได้กลายเป็น "เด็กเก่งและดี" สมดังใจของคุณพ่อคุณแม่ และสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณค่าของโลกใบนี้ต่อไป

นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์, พุทธศาสนา, สื่อธรรมะ,สื่อธรรมะ, วีดีโอธรรมะ, ธรรมะ, ธรรมะออนไลน์, ทศชาติ, พุทธประวัติ, กฎแห่งกรรม, ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา, พุทธศาสนา, พระรัตนตรัย, กัลยาณมิตร, เว็บกัล, วัดพระธรรมกาย, ธรรมกาย, chadok, chataka, tale, yarn, merit, virtue, Buddhist, story of lord buddha, fable, thai cartoon, thai manga kal, webkal, kalyanamitra,kalyanamit, dhamma vdo, buddhism, buddhist, buddha, moral, law of kamma
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล