สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาวิกฤตพระพุทธศาสนา

 

          

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระเทพวรเวที เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิสรวรา- รามวรวิหาร เป็นประธานในการสัมมนาวิกฤตพระพุทธศ าสนา ณ หอประชุมวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร   เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการสร้างศาสนทายาทด้วยการชวนชายไทยมาบวชในโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้าน ทั่วไทย โดยมีพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เป็นองค์ปาฐกถาธรรม ซึ่งมีพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมสัมมนากว่า ๓๐๐ รูป