สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๕๖

  

     

 

             เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  มูลนิธิธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานแด่พุทธบุตร ๒๖๖ วัด ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจ ช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๒๕ กว่า ๙๐๐ กองทุน จากนั้นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมอบอุปกรณ์จานดาวธรรมแก่คุณครูชมรมพุทธรักษา ๔ จังหวัดภาคใต้