สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย  จัดกิจกรรมงานบุญวันคุ้มครองโลกออนไลน์

วัดพระธรรมกาย  จัดกิจกรรมงานบุญวันคุ้มครองโลกออนไลน์


650429_01.jpg

     วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก (ออนไลน์) ผ่านทางระบบ ZOOM

     เมื่อวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน เวียนมาบรรจบคราใด นั่นคือสัญญาณอันเป็นมหามงคลว่า ลูกๆ หลวงพ่อทุกท่าน จะได้สั่งสมบุญใหญ่อีกวาระหนึ่ง แม้ว่าในขณะนี้ทั่วโลกยังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับนักสร้างบารมีพันธ์หัวใจไม่เกี่ยง เพราะลูกหลวงพ่อทุกคนต่างทราบถึงวันสำคัญของวันที่ 22 เมษายน เป็นอย่างดี โดยลูกๆ ทุกท่านได้สร้างบารมีกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยในภาคเช้าทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันทั่วโลกผ่านทาง (ออนไลน์) ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อ เพื่อกลั่นกาย ใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่ง น้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาธรรม 78 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ผู้นำในการสร้างบารมีให้กับลูกๆทั่วโลก ต่อด้วยพิธีนำกล่าวคำถวายส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากล และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ทางออนไลน์ ในภาคบ่ายพระมหาสมคิด ชยาภิรโต ได้แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ธรรมคุ้มครองโลก” ก่อนที่ทุกท่านจะได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านประธานสงฆ์ได้อ่านทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันคุ้มครองโลก


650429_02.jpg

     สำหรับในภาคค่ำ ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ออนไลน์) และหลายล้านคนทั่วโลกได้ร่วมจุดประทีปแปรอักษร พร้อมทั้งนั่งสมาธิในวันคุ้มครองโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ ต้านภัยโควิด-19 ให้โลกเกิดความสงบสุขร่มเย็น และน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานสงฆ์ จุดประทีปโคมเอกพร้อมนำกล่าวคำจุดประทีป รวมถึงจุดต่อไฟจากประทีปโคมเอกเพื่อมอบให้แก่คณะสงฆ์ ได้จุดดวงประทีปต่อๆกันไปให้สว่างไสวทั่วทั้งลานธรรม โดยประทีปแต่ละดวงที่ได้จุดขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อดวงประทีปได้ถูกจุดทั่วลานธรรมแล้ว ทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ ให้แสงจากภายในสว่างไสวไปพร้อมกันทั่วทั้งโลก  ตามไฟล์เสียงหลวงพ่อธัมมชโย
 

650429_03.jpg

     จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคณะสงฆ์จากทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์ทางออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM ซึ่งช่วงเจริญพระพุทธมนต์เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้หลวงพ่อทัตตชีโวท่านได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จในชีวิตและในการสร้างบารมี ต่อด้วยพุทธบริษัทสี่จากทั่วโลกได้พร้อมใจกัน ส่งใจผ่านทางจอแอลอีดีขนาดใหญ่ เพื่อร่วมฉลองชัยชิตังเม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ครบ 4,300,000,078 จบ แบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เป็นวันสำคัญ เป็นวันคุ้มครองโลก ที่ 22 เมษายน ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสร้างสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่โลก ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี และหลังจากสวดครบเป้าแล้ว เสียงระฆังทองระฆังได้เกิดขึ้น เพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในอายุวัฒนมงคล 78 ปี ในวันคุ้มครองโลกที่ 22 เมษายนและสำหรับเป้าหมายต่อไปในการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ในวันวิสาขบูชา ตรงกับขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 ด้วยเป้าสวดที่ สี่พันสามร้อยหกสิบสามล้านจบ เมื่อเห็นเป้าแล้วให้ทุกคนได้ปลื้ม และให้ทุกท่านได้เชิญชวนให้บุคคลที่เรารักมาสวดมนต์ด้วยกัน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล