สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เข้าเฝ้าถวายพระพร


เข้าเฝ้าถวายพระพร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้คุณจิตร์ลดา เกษทอง ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย นำคณะผู้แทนเข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังจิตรลดา ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กร เอกชน มูลนิธิ ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการนี้มูลนิธิฯ ได้กล่าวถวายพระพรฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกชุด " อนาถบิณฑิกเศรษฐี "

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร