สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น


650516_10.jpg

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น


650516_09.jpg

    สำหรับการสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเหมือนฝัน สํวรชโย ได้แนะนำให้ชาวท้องถิ่นเรียนรู้ถึงวิธีการทำสมาธิ โดยการนำใจมาวางที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ด้วยการนึกถึงดวงแก้วและท่องบริกรรมภาวนา สัมมา อะระหัง ไปพร้อมๆกัน ซึ่งทุกท่านได้เรียนรู้การทำสมาธิเบื้องต้น และได้รับประสบการณ์จากการนั่งสมาธิร่วมกัน โดยหลายท่านรู้สึกเบา สบาย ผ่อนคลาย มีความสุขในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ 


650516_08.jpg

    พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมร่วมกัน และภายหลังจบโครงการหลายท่านตั้งใจจะกลับไปฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติลด้วย


650516_07.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล