สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบูโรส ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียน Realgymnasiet

วัดพระธรรมกายบูโรส ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียน Realgymnasiet


650516_13.jpg

    คณะนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียน Realgymnasiet ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา และเรียนรู้การฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน


650516_11.jpg

    เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดนคุณครู Marcus Claesson และคณะนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียน Realgymnasiet ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่น จากพระภิกษุสงฆ์ วัดพระธรรมกายบูโรส โดยทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติวัดพระธรรมกาย, การปฏิบัติตนตามหลักวัฒนธรรมชาวพุทธเบื้องต้น พร้อมทั้งได้เรียนรู้พุทธประวัติและหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนั่งสมาธิ และตอบข้อสงสัย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้น้องๆ นักเรียนยังได้ส่งข้อความบรรยายความประทับใจในเพจเฟซบุ๊ควัดพระธรรมกายบูโรสด้วยความประทับใจที่ได้มาเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้เรื่องการสร้างบารมีหมู่คณะของลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกายบูโรส 


650516_12.jpg

    ทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับทุกคนได้เดินเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมภายในวัด ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายบูโรส โดยทุกคนต่างกล่าวขอบคุณสำหรับการแนะนำการปฏิบัติธรรมและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ทำให้พวกเขาได้เข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น 


650516_14.jpg


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล