สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาโครงการบัณฑิตอาสา

                           

 

 

     


           เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้จัดสัมมนาย่อยเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิต   นักศึกษามาเป็นบัณฑิตอาสา ฟื้นฟูพระศาสนา ณ ห้อง SPD 10 สภาธรรมกายสากล โดยมีพระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมตตามาให้ข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากการที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อ ธัมมชโย) มีดำริจะจัดโครงการบวชพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูปในอนาคต จึงต้องเตรียมบุคคลกรให้เพียงพอกับการขยายงานพระศาสนา ระยะเวลาดำเนินโครงการ คือ วันที่ ๒๕ มีนาคม ถึง ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ (๐๒) ๘๓๑-๒๒๒๒