สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ต้อนรับเอกอัครราชทูตศรีลังกา ประเทศแอฟริกา

                          

      

 

      

 

            เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เอกอัครราชทูตศรีลังกาพร้อมด้วยครอบครัว เดินทางไปกราบนมัสการ พระประธาน ถวายดอกไม้ธูปเทียน ถวายข้าวพระพุทธเจ้า ที่วัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก และเจ้าอาวาสวัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก ได้นำปฏิบัติธรรม ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตกล่าวว่าจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอีกในโอกาสต่อไป

              

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร