สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบรางวัลผู้นำบุญประจำปี ประเทศญี่ปุ่น

 

          

 

            เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายโตเกียว และวัดสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น กว่า ๑๖๐ คน ได้พร้อมใจกันเดินทางไปปฏิบัติธรรมร่วมกัน ณ วัดฝอกวงซาน จังหวัดยามานาชิ เนื่องในโอกาส   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำบุญประจำปี ๒๕๕๒ แก่ผู้นำบุญที่ตั้งใจทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรตลอดปี หลังจากนั้น เป็น การสัมมนาโครงการอุปสมบทหมูˆ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

         

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร