สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระภาวนาวิริยคุณแสดงธรรมแก่ผู้แทนเครือข่ายองค์กรพุทธจากประเทศอินเดียและศรีลังกา

                               

     

 

      

 

          เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้เมตตาแสดงธรรม แก่ผู้แทนเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียและศรีลังกา เรื่องการนั่งสมาธิ การฟื้นฟูศีลธรรมโลก และทิศ ๖ รวมทั้งยกตัวอย่างการก่อตั้งวัดพระธรรมกาย เพื่อเป็นตัวอย่างในการขยายพื้นที่วัดให้สามารถรองรับศาสนทายาทที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งในอินเดียและศรีลังกา

         

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร