สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมแก่ผู้บริหารการศึกษา

               

       

 

      

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมแก่ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๕๗๐ คน ณ สวนพนาวัฒน์ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) บรรยายธรรมเรื่องความคิดรากฐานแห่งการจัดการศึกษา  กระบวนการสร้างนิสัยผ่าน ๕ ห้องชีวิต และทิศ ๖

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร