สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันมาฆบูชา ประเทศฝรั่งเศส

       

    

 

             เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดพระธรรมกายปารีสจัดงานบุญวันมาฆบูชา โดยภาคเช้ามีการปฏิบัติธรรม พิธีจุดโคมมาฆประทีป และเวียนประทักษิณน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ภาคสายเป็นพิธีทอดผ้าป่า พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และฟังธรรมเรื่องความสำคัญของวันมาฆบูชาและโอวาทปาฏิโมกข์

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร