สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยเซนต์จอห์นคอลเลจดูงานวัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

                                  

   

 

 

        เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเซนต์จอห์นคอลเลจ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก นำนักเรียนชายระดับเกรด ๑๐ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔) กว่า ๘๐ คน ไปรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องกฎแห่งกรรม การหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ความเป็นอยู่ของพระภิกษุ ฯลฯ ณ วัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้สอนวิธีการทำสมาธิแก่คณะครูและนักเรียน รวมทั้งได้มอบหนังสือ The Middle Way Once More แก่คณาจารย์อีกด้วย

          

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร