สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ


650914_01.jpg

     วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ เพื่อเป็นการสืบทอดอริยะประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


650914_02.jpg

      โดยในช่วงของการประกอบพิธีกรรมในช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่น ก็มีการจัดเตรียมอาหารคาวหวานไว้อย่างปราณีตสวยงาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งได้มีพิธีกดปุ่มไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระ  นำโดยกลุ่มลูกตะวันธรรม (คณะที่๒) กัลยาณมิตรโสภา ตาเลอะ-กัลยาณมิตรวันทอง ผมทอง เป็นผู้แทนกดปุ่มไฟส่องสว่างในครั้งนี้ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์


650914_03.jpg

       ส่วนภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เรื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ ดังนี้ พิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรปาริมา ธรรมปริพัตราและกลุ่มลูกตะวันธรรม(คณะที่1) ,กัลยาณมิตรปิยวรรณ ญาณศิริ ,พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัด นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรปิยวรรณ ญาณศิริ และกัลยาณมิตรอัญชลี อุบลรัศมี ,พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะ นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรมกร เชาวน์วาณิชย์ และกัลยาณมิตรอัจพิมา เขื่อนคำ , พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค นำกล่าวโดยกลุ่มลูกตะวันธรรม (คณะที่ 1) ,กัลยาณมิตรดวงเดือน ลิมปานนท์ และกัลยาณมิตรอิสรีย์ เชาวน์วาณิชย์ , พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมี นำกล่าวโดยกลุ่มลูกตะวันธรรม(คณะที่3) , กัลยาณมิตรวาสนา ศรีสม  ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร- น้ำปานะ นำกล่าวโดยกลุ่มNL072 คือกัลยาณมิตรมารุณี คำภูนอก และกัลยาณมิตรศุณัฎฐ์ชญา ไชยรัตนะ 


650914_04.jpg

     พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญต่าง ๆ ที่ทางวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์จะได้จัดในโอกาสต่อไป เพื่อให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน
 

650914_05.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล