สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ป.ธ. 3-6 -9 ประโยค

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ป.ธ. 3-6 -9 ประโยค


650930_04.jpg

        วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9-6 และ 3 ประโยค

           เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูม และยังมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนเดินทางมาร่วมพิธีกรรม ณ ศูนย์กลางพิธี สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์         นำปฏิบัติธรรมเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ โดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตามหลักวิชชา เพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายอาคาร 80 ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 

         ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรม โดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์อนันตชัย พร้อมทั้งได้ร่วมกันอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติของคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้  จากนั้นหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส 


650930_02.jpg

         ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9-6-3 ประโยค และบาลีศึกษา 9-6และ3 โดยภายในงานขบวนอัญเชิญปริญญาบัตร พัดยศ พร้อมด้วยขบวนของพระภิกษุ สามเณร ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 9-6 และ 3 ประโยค เข้าสู่ศูนย์ศูนย์กลางพิธี อย่างสงบ เสงี่ยม สง่างาม  พร้อมกันนี้ก็ได้รับผ้าไตรและพระของขวัญจากท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้กล่าวให้โอวาท โดยมีใจความโดยย่อว่า วันนี้เป็นวันที่หลวงพ่อมีความสุขและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีลูกพระภิกษุ สามเณร ลูกอุบาสก อุบาสิกา  สามารถสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค 6 ประโยค และ 3 ประโยค และบาลีศึกษา 9ประโยค 6 ประโยค และ 3 ประโยค จนเป็นที่ยกย่องทั่วสังฆมณฑล และชื่อเสียงมาสู่หมู่คณะ ตลอดจนเป็นความปลื้มปีติยินดีแก่พ่อ แม่ พี่น้อง และญาติมิตร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อให้ความสำคัญและส่งเสริมกับการศึกษาภาษาบาลี เพราะเห็นว่าภาษาบาลีมีความสำคัญมาก และคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถูกรวบรวมไว้ในภาษาบาลี ผู้มีบุญมากเท่านั้นจึงจะได้ศึกษาความรู้อันยิ่งใหญ่นี้


650930_03.jpg

       จากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาภาษาบาลีแด่พระภิกษุ สามเณร โดยคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายทุนการศึกษาภาษาบาลี ,นำกล่าวคำถวายอุปกรณ์การศึกษา,นำกล่าวคำถวายตำราเรียน ,พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีกล่าวคำอธิฐานจิต พร้อมกันนี้คณะเจ้าก็ได้ร่วมกันถวายอุปกรณ์การศึกษาพระบาลีและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ผู้แทนพระภิกษุมหาเปรียญ และในโอกาสนี้ผู้แทนพระภิกษุมหาเปรียญก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้พร้อมใจกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญ


650930_01.jpg


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล