สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ถวายข้าวสารและเครื่องบริโภคสมทบ มส. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วัดพระธรรมกาย ถวายข้าวสารและเครื่องบริโภคสมทบ มส. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


650930_05.jpg

      วัดพระธรรมกาย ยังได้ถวายข้าวสารและเครื่องบริโภคสมทบ   ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม


650930_07.jpg

         เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ได้เมตตารับถวายข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถ้วย จากคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย เพื่อร่วมสมทบช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมน้อมถวายฯ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร และในโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ก็ได้ประทานโอวาทแด่พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายด้วยค่ะ โดยหลังจากรับมอบข้าวสารและอาหารแห้งแล้วทางฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคมก็จะได้จัดสรร เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

650930_06.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล