สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น


650930_11.jpg

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น


650930_09.jpg

       วันเสาร์ที่ 17 กันยายน  ที่ผ่านมา ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะสงฆ์และสาธุชนได้มาช่วยกันทำหน้าที่ต้อนรับชาวท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดยมีกัลยาณมิตรไฮโก้ เอลสวิค ได้ทำการทักทายและแนะนำกิจกรรม จากนั้นได้นำออกกำลังกายยึดเส้นผ่อนคลายร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนั่งสมาธิ ประมาณ 15 นาที จากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำสมาธิเบื้องต้น พร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิให้ชาวท้องถิ่นเป็นเวลา 40 นาที ก่อนที่จะได้ถามประสบการณ์ของการนั่งสมาธิในครั้งนี้ โดยทุกท่านต่างมีความสุขกับการนั่งสมาธิ รู้สึกผ่อนคลายมากๆ และมีประสบการณ์นั่งที่ดีแม้จะมาครั้งแรก


650930_10.jpg

      จากนั้นพระอาจารย์ได้อธิบายอานิสงส์ของการให้ ซึ่งการทำทานนั้นที่เราพอสัมผัสได้คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ลำบากกว่าเรา ให้เค้าต่อชีวิตได้อีก เมื่อเค้าไม่ลำบาก จึงไม่คิดที่จะขโมยสิ่งของเพื่อมาประทังชีวิต ช่วยสังคมให้ปลอดภัยและน่าอยู่อีกด้วย  จากนั้นทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการตักบาตร ซึ่งเป็นการถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งได้เรียนรู้การอุทิศบุญกุศลและรับพรพระ


650930_08.jpg

     ส่วนช่วงท้ายพระอาจารย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและชาวท้องถิ่นได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน และก่อนกลับทุกท่านได้เขียนความประทับใจและโปรแกรมกิจกรรมสมาธิเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติม
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล