สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีทอดผ้าป่าขยายห้องปฏิบัติธรรม

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีทอดผ้าป่าขยายห้องปฏิบัติธรรม


650930_24.jpg

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าขยายห้องปฏิบัติธรรมและถวายเครื่องปรับอากาศ


650930_25.jpg

        ภายในงานพระมหากวีศักดิ์ กิตฺติรกฺโข ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรปาริฉัตร  ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรค โดยกัลยาณมิตรมาลี  แดง และ กัลยาณมิตรเกรน  ฮิล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยกัลยาณมิตรอัครภัค   ทราน และกัลยาณมิตรจามร  พงศ์ปลื้มปิติชัย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ผู้แทนประธานบุญพิธี และสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่ท่านประธานสงฆ์, พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ,ตักบาตรและได้พร้อมใจกันน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


650930_23.jpg

       ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าขยายห้องปฏิบัติธรรมและถวายเครื่องปรับอากาศ โดย กัลยาณมิตรอัครภัค  ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,กัลยาณมิตรจามร พงศ์ปลื้มปิติชัย และกัลยาณมิตรจิราณี เทเลอร์ เป็นประธานกล่าวคำทอดผ้าป่าปฏิสังขรณ์วัด ส่วนกัลยาณมิตรมาลี  แดง เป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิต ซึ่งบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเบิกบานในบุญที่ได้ร่วมกันเอื้อเฟื้อ ส่งเสริมสถานที่เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเข้าถึงธรรมของผู้มีบุญทุกท่าน
 

650930_26.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล