สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดโครงการปฏิบัติธรรม Weekend Meditation Retreat ครั้งที่ 20

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดโครงการปฏิบัติธรรม Weekend Meditation Retreat ครั้งที่ 20


650930_40.jpg

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดโครงการปฏิบัติธรรม Weekend Meditation Retreat ครั้งที่ 20


650930_39.jpg

      โดยในตลอดวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวท้องถิ่นในประเทศอังกฤษ ได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ Weekend Meditation Retreat ครั้งที่ 20 ซึ่งชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ร่วมกันถือศีล  ฟังธรรมและเจริญสมาธิภาวนา โดยได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า มีรอบนั่งสมาธิวันละ 4 รอบ รวมแล้วกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน 


650930_38.jpg

           โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดพระธรรมกายลอนดอนจัดให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมกิจกรรม ต่างเป็นไปเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงธรรมของทุกท่านอย่างยิ่ง เช่น การออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ, การเป่าดวงแก้วทำให้นึกถึงดวงเป็นนิมิตได้ง่าย ,จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง จากพระอาจารย์ด๊อกเตอร์นิโคลัส ฐานิสฺสโร และคณะพระอาจารย์


650930_41.jpg

           สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครชาวท้องถิ่นของวัดพระธรรมกายลอนดอน มาช่วยดำเนินกิจกรรม ทั้งได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในโครงการให้คำแนะนำในการรักษาใจให้ใสตลอดทั้งโครงการ เพื่อการเข้าถึงธรรม โดยทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้สร้างความประทับใจและทำให้ทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้น และเข้าถึงความสุขภายในได้ง่าย นอกจากนี้ชาวท้องถิ่นทุกท่านต่างก็ตั้งใจจะมาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายลอนดอนอีกในโอกาสต่อไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล