สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 15 และกฐินสมทบปีที่ 5 วัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ

พิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 15 และกฐินสมทบปีที่ 5 วัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ


650930_44.jpg

      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 15 และกฐินสบทบ วัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศ ปีที่ 5 


650930_45.jpg

        เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ 15 และกฐินสบทบ วัดกัลยาณมิตรทั้งภายในในและต่างประเทศ ปีที่ 5  ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สวดมนบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิหลวงพ่อธัมมชโย ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายปัจจัย 4 ,พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, พิธีกล่าวคำถวายผ้าอดิเรกจีวร และพิธีกล่าวคำอธิฐานจิตกฐินสัมฤทธิ์และกฐินสมทบ 


650930_43.jpg

       และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีใจความว่า “อย่าปล่อยให้มีกฐินตกค้างบนแผ่นดินไทย ที่หลวงพ่อธัมมชโยได้มีดำริไว้เมื่อ15 ปีที่แล้ว โดยท่านได้สถาปนาโครงการ เด็กดี V-Star ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทอดกฐิน 1 วัด 1 โรงเรียน และค่อยๆพัฒนาให้โรงเรียนจองกฐินหลายๆวัดเรื่อยมา ซึ่งนับว่าเป็นการตื่นตัวของทุกภาคส่วน และทุกท่านก็ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในบุญกฐินกับน้องๆเด็กดี V-Star ไปด้วยกัน โดยบุญกฐินที่พวกเราได้ร่วมกันทำบุญนี้ได้เกิดประโยชน์ทั้งหมด 5 ประการด้วยกันคือ 1.เกิดประโยชน์กับพระภิกษุที่จำพรรษาที่วัดนั้นครบ 3 เดือนโดยมีจำนวนตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป โดยพระภิกษุจะได้รับการเปลี่ยนจีวรที่เก่าและขาด 2.วัดจะได้บริวารกฐินเป็นปัจจัยมาปฏิสังขรณ์บำรุงวัด เพื่อเป็นที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญบุญ 3.กฐินสมบทเกิดประโยชน์คือวัดที่มีเจ้าภาพแล้ว แต่มีน้อยสามารถสมทบบุญทั้งในและต่างประเทศในโครงการต่างๆตั้งแต่โครงการบวชสามเณร โครงการตักบาตร โครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า World Pec เป็นต้น  4.เกิดประโยชน์กับพระพุทธศาสนา เมื่อเราสนับสนุนเด็กๆเป็นประธานกฐินจะได้ผูกสัมพันธ์กับต่างประเทศที่เป็นสัมพันธ์การร่วมมือที่ดีในวันข้างหน้า และเป็นการต่ออายุพระศาสนาให้คงอยู่สืบไป และ 5.เกิดประโยชน์กับตัวเราที่จะได้อาศัยบุญบารมีที่มีสายบุญผูกพันติดตามร่วมสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพชาติ”
 

650930_42.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล