สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักศึกษาชาวเดนมาร์ก มาเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว 

นักศึกษาชาวเดนมาร์ก มาเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว 


650930_52.jpg

นักศึกษาชาวเดนมาร์ก ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก


650930_51.jpg

     คุณครูจากสถาบัน VUC Klar ได้นำนักศึกษามาวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก เพื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม โดยกัลยาณมิตรจรัญ กิลี ได้กล่าวต้อนรับ ก่อนที่จะได้ไห้นักศึกษาได้ชมวีดีทัศน์ เพื่อความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม จากนั้นพระครูปลัดภาวนาวัฒน์ ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่ตัวแทนนักศึกษาจะได้ถวายพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ภาสุระ ทนฺตมโน ได้บรรยายธรรมเรื่องพระพุทธศาสนาและสมาธิ พร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรม จากนั้นได้ตอบคำถามต่างๆ 


650930_50.jpg

     นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ โดยผ่านบุญพิธีต่างๆ อาทิ ถวายผ้าไตร กรวดน้ำ รับพร และปิดทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา แล้วชมนิทรรศการพุทธประวัติ 


650930_53.jpg

     ในการนี้คุณครูและนักศึกษาต่างประทับใจที่ได้มาวัด พร้อมทั้งได้เขียนความรู้สึก อาทิ ได้รับความสงบภายในจากการนั่งสมาธิ ซึ่งต้องกลับไปลองนั่งสมาธิต่อไปอีก เพราะสัมผัสได้ถึงความสงบสุขที่เกิดขึ้นจริงๆ นอกจากนี้นึกศึกษาอีกท่าน ยังได้เขียนความประทับใจว่า เป็นประสบการณ์ที่สุดยอด และได้รับความผ่อนคลาย รู้สึกถึงความสุขสงบภายใน มีความสุขมากๆ ในช่วงเวลาที่อยู่ที่วัด”    อีกคนได้เขียนว่า เป็นประสบการณ์ที่เข้าถึงความสงบมาก ที่เกิดขึ้นภายใน รู้สึกผ่อนคลายมาก ได้สัมผัสบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล