สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวญี่ปุ่น ร่วมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ 

ชาวญี่ปุ่น ร่วมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ 


650930_69.jpg

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดคอร์สสมาธิสุดสัปดาห์ สำหรับชาวญี่ปุ่น  ครั้งที่  6


650930_71.jpg

         ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน  ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ได้จัดคอร์สสมาธิสุดสัปดาห์ สำหรับชาวญี่ปุ่น  ครั้งที่  6  ภายในคอร์ส มีการนั่งสมาธิ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ถวายภัตตาหาร  และถามตอบธรรมะกับพระอาจารย์ และจากการเข้าร่วมฝึกสมาธิในครั้งนี้ ชาวญี่ปุ่น ได้ร่วมบันทึกผลการปฏิบัติธรรม โดยมีผลการปฏิบัติธรรมดังนี้ ท่านแรก รู้สึกจิตใจสงบ เบาสบาย บางครั้ง บางช่วงเห็นความสว่างภายใน  มีความสุขมากและจะกลับมาร่วมฝึกสมาธิอีก”


650930_70.jpg

      อีกท่านได้บันทึกไว้ว่า “ได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์ ทำให้ใจหยุดนิ่งได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงรอบเช้ามืดหลังจากสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว ใจของฉันเบาสบายและมีความสุขมากๆค่ะ”


650930_72.jpg

       ท่านสุดท้ายได้บันทึกไว้ว่า “นั่งสมาธิที่สวนสมาธิมีความสุขมากในช่วงระยะที่ผ่านมา ตั้งแต่เคยไปปฏิบัติธรรมที่เมืองไทย เมื่อสามปีที่แล้ว ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกมีความสุข เหมือนดั่งกับตอนที่ไปปฏิบัติธรรมที่เมืองไทย  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต่างรู้สึกประทับใจ และมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี เนื่องด้วยบรรยากาศที่สัปปายะ และเอื้ออำนวยกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก จึงทำให้ทุกคนอยากจะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมอีก
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล