สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ


 651003_16.jpg

        วัดพระธรรมกายจัดพิธีบูชาข้าวพระเดือนตุลาคม พร้อมทั้งจัดสัมมนาพิเศษ กฐินธรรมชัย สู่ กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000วัด ปีพุทธศักราช 2565


651003_15.jpg

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเดือนตุลาคม  โดยภาคเช้าพระภาวนาธรรมวิเทศน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านประธานสงฆ์  นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ  โดยมีการจัดเตรียมภัตตาหารหวานคาวอันปราณีตและผลไม้นานาพันธุ์มาจัดเรียงอย่างสวยงาม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายอาคาร 80 ปี บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย  และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


651003_14.jpg

       ส่วนภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษกฐินธรรมชัย สู่ กฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด ปีพุทธศักราช 2565 โดยคณะศิษยานุศิษย์ บูชาธรรม 78 ปี หลวงพ่อธัมมชโย พบกับ พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย,และพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในโอกาสนี้พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้กล่าวว่าในวาระที่หลวงพ่อธัมมชโย จะครบ 78 ปี ปณิธานของท่านที่ฝากงานพระพุทธศาสนาไว้ เราในฐานะคณะศิษยานุศิษย์ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก จะต้องช่วยกันสานให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์  ตามปณิธานที่ท่านตั้งไว้ ซึ่งในตอนนี้โครงการทอดกฐินใกล้จะถึงแล้ว บุญของการทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ โดยเฉพาะกฐิน 5,000 วัด ถือเป็นบุญใหญ่และเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ก็ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ทั่วโลกร่วมแรง ร่วมใจกันจัดโครงการกฐิน 5,000 วัด ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์


651003_13.jpg

        จากนั้นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรม โดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์อนันตชัย พร้อมทั้งได้ร่วมกันอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติของคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้

      ในการนี้หลวงพ่อทัตตชีโว ก็ได้เมตตาอ่านทบทวนโอวาท พร้อมทั้งโอวาทแก่ลูกพระธัมฯที่มาร่วมบุญวันนี้ รวมถึงผู้มีบุญทุกท่านที่ร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล