สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี

                                 

     

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี โดยมีสามเณรร่วมพิธีกว่า ๓๐๐ รูป วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีการศึกษาพระบาลีมาอย่างต่อเนื่องถึง ๒๕ ปี โดยการสนับสนุนของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

              

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร