สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

        

 

         เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชา ซึ่งมีผู้นำสงฆ์ ปราชญ์ชาวพุทธ และผู้แทนองค์กรพุทธจาก ๘๔ ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีการประชุมใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวีทยาลัย ในหัวข้อ "การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลกตามทัศนะ ชาวพุทธ" และมีการเวียนเทียน ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

          

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร