สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมผู้บริหารสถานศึกษา

                             

       

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๙-๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ World Peace Valley เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารมีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม และเรียนรู้เทคนิคการสอนศีลธรรมด้วยสื่อสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการสอนศีลธรรมได้ดียิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าเรื่อง "ศาสตร์และศิลป์แห่ง ความเป็นครู และ ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย" จากพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร