สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมนานาชาติ The Middle Way รุ่นที่ ๓๒ จังหวัดเลย

                            

          

 

      

 

          เมื่อวันที่ ๖-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย จัดโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ The Middle Way รุ่นที่ ๓๒ ณ สวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีชาวต่างประเทศเข้าร่วมอบรม ๑๒ คน จาก ๘ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี อิตาลี สิงคโปร์ ไทย ซึ่งผู้ร่วมโครงการจะได้ฝึกสมาธิ ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ ได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ปฏิบัติธรรม