สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

    

     

 

         เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานปฐมนิเทศครู มีผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกกว่า ๒,๐๐๐ คน ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย คณะครูได้ชมบูธกิจกรรมรวบรวมผลงานของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ V-Star และรับฟังแนวคิดของชมรมพุทธศาสตร์สากล  ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ V-Star เป็นทั้งเด็กเก่งและดี

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร