สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม

                            

      

 

      

 

          เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครู ณ อาคาร ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมีสามเณรร่วมพิธีไหว้ครูกว่า ๒๐๐ รูป พิธีกรรมในครั้งนี้ สามเณร  ได้ร่วมกันกล่าวบทบูชาพระคุณครู ตัวแทนสามเณรถวายพานและพวงดอกไม้แด่คณาจารย์ กล่าวแสดงสุนทรพจน์ และกล่าวบทกลอนบูชาพระคุณครูทั้งภาษาบาลี ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และไทย จากนั้นคณาจารย์ผู้สอนได้กล่าวความในใจ และให้โอวาท

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร