สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ลงนามถวายพระพร


ลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้ คุณจิตร์ลดา เกษทอง ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย คณะเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีแด่พระโอรส ที่ทรงมีประสูติกาลจากหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา ในสมเด็จบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ ตึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร