สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ประเทศออสเตรเลีย

                      

          

 

           

 

         เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลียจัดงานบุญบูชาข้าวพระ พิธีในภาคเช้า สวดมนต์ทำวัตรเช้า อาราธนาศีล ๕ ถวายภัตตาหาร และตักบาตร ภาคสายมีพิธีบูชาข้าวพระ โดยถ่ายทอดสดจาก  วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย จากนั้น ถวายภัตตาหารเพล ภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัด และถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระอาจารย์