สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

หัวหน้าหลักสูตรพุทธศาสตร์ ม.โอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 

หัวหน้าหลักสูตรพุทธศาสตร์ ม.โอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 


660130_08.jpg

        วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.9, ดร. ประธานสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ให้การต้อนรับ ศ.ดร.เบนจามิน โชนธัล หัวหน้าหลักสูตรพุทธศาสตร์ ม.โอทาโก้ ประเทศนิวซีแลนด์ (prof. dr. Benjamin Schonthal Head of religion Programme, university of Otago, New Zealand) และ ศ.ดร.ทอม จินเบิร์ก ศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา (prof. dr. Tom Ginsburg, Professor of Law from the University of Chicago) ในการเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย


660130_07.jpg

      โดยได้เยี่ยมชมการติวบาลีก่อนสอบบาลีสนามหลวง และรับชมประวัติและการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ต่อด้วยการเข้าชมนิทรรศการคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ จากนั้น เดินทางไปยังค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณร และพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ พร้อมทั้งได้กราบสักการะรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหากายเจดีย์ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ศาสตราจารย์ทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างยิ่ง และทั้ง 2 ท่านยังได้กล่าวขอบคุณในต้อนรับที่อบอุ่นของคณะด้วย


660130_05.jpg

        สำหรับสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านพุทธศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยโอทาโก้ เมืองดันนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมทางศึกษา สนับสนุนงานวิจัย และสร้างบุคลากรเพื่อให้งานพุทธศาสนาในระดับนานาชาติได้ดำเนินต่อไปอันก่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนา และสังคมในอนาคต


660130_06.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล