สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้

     

    

 

           เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๖๑ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จ.นราธิวาส  ภาคเช้ามีพิธีตักบาตร จากนั้นเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๓๐ จำนวน ๒๓๖ กองทุน ตามด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส มาเป็นประธานในพิธี