สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สวดมนต์ก่อนนอนชิงทุนการศึกษา


สวดมนต์ก่อนนอนชิงทุนการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ คณะกรรมการจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุเสียงชุมชนจันท์ ๑๐๑.๗๕ MHz. (ดรีมสเตชั่น) ได้จัดโครงการประกวดสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อชิงทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุรี เพื่อปลูกฝังเยาวชนในชุมชนให้รู้จักการสวดมนต์บูชา คุณพระรัตนตรัย ทำให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน เป็นเด็กดี และการที่ให้ คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังคุณธรรมในการสวดมนต์ก่อนนอนแก่ลูกๆ จะทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว