สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ครบรอบ ๔๐ ปี หนังสือพิมพ์ The Nation

                       

     

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายนำกระเช้าดอกไม้และสื่อธรรมะไปมอบให้กับหนังสือพิมพ์ The Nation เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี นอกจากนี้ยังได้นำสื่อโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป  ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ไปมอบให้หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญในพระพุทธศาสนา

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร