สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส. จัดค่าย I do love mom camp

                

     

                

             เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่าย I do love mom camp ขึ้นในเทศกาลวันแม่ ณ ห้องพุทธางกูร ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ โดยมีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมกว่า ๒๘ สถาบัน ทั้งนี้เพื่อตรึกระลึกถึงพระคุณของแม่ที่ดูแลอบรมเลี้ยงดูมา ในโอกาสนี้ นิสิต นักศึกษา ยังได้ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และฟังธรรมเรื่องพระคุณพ่อแม่อีกด้วย

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร