สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมวันแม่

                                     

          

 

          เมื่อวันที่ ๑๑-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กองรักษาสาธุชนใหม่ สำนักกัลยาณมิตรสากล วัดพระธรรมกาย  จัดปฏิบัติธรรมใจใส รุ่นที่ ๑๐ เนื่องในเทศกาลวันแม่ ณ  World Peace Valley เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสาธุชนเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๐๐ คน  ก่อนจบโครงการมีกิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างยิ่ง