สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานวันอาสาฬหบูชา ประเทศจอร์แดน

 

  

 

            เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมจอร์แดนรับนิมนต์ไปเป็นเนื้อนาบุญในงานวันอาสาฬหบูชา ที่จัดขึ้น ณ สถานทูตไทยในกรุงอัมมาน งานบุญวันนี้มีท่านเอกอัครราชทูตอิสินธร สอนไว และกัลยาณมิตรชาวไทย ชาวจอร์แดน รวมทั้งชาวต่างชาติ ประมาณ ๒๐ ท่าน ร่วมสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ทำสมาธิภาวนา ฟังธรรมเรื่องความสำคัญและความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จากนั้น มีพิธีถวายเทียน      มหาสมบัติและถวายผ้าอาบน้ำฝน

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร