สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายคิลานเภสัช ประเทศบาห์เรน

                        

           

 

 

               เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลูกพระธัมฯ บาห์เรน ร่วมกันถวายคิลานเภสัช และทำพิธีปล่อยสัตว์     เพื่อถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เนื่องในวันธรรมชัย ซึ่งเป็นวันอุปสมบทของท่าน นอกจากนี้ ลูกพระธัมฯ บาห์เรนยังพร้อมใจกันปวารณาสร้างอาคาร ๑๐๐ ปีคุณยายอาจารย์ฯ อีกด้วย

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร