สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2566

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2566


661130_20.jpg

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566


661130_19.jpg

        ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ,บทรัตนสูตร และบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัช โดยประธานบุญพิธีคือ ครอบครัวลีพัฒนะพันธ์,กองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ประธานบุญพิธี คือ กัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ สายสมร- รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จันทร์พิมพ์ สายสมรและครอบครัว,กองบุญบำรุงวัด ประธานบุญพิธี คือ กัลยาณมิตรอุ้ย เหงียน-กัลยาณมิตรวิมลรัตน์ ,กัลยาณมิตรสตีฟ  ลีวายเบิร์กลี่ , กัลยาณมิตรโสภาพรรณ – กัลยาณมิตรสายสมพร สาบัณฑิต, กองบุญบูรณปฏิสังขรณ์ โดยประธานบุญพิธี คือ กัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด ,กัลยาณมิตร     บัวทอง ศรีจันทวารวงศ์,กองบุญยานพาหนะ ประธานบุญพิธี คือ กัลยาณมิตรดวงดี ดารานุวงศ์ และกัลยาณมิตรนาง จันทวงศ์,พิธีถวายทิพยบุปผามาลา โดยประธานบุญพิธีคือ กัลยาณมิตรปวีณา ธูปหอม ส่วนประธานตักบาตร คือ กัลยาณมิตรทองใส พารา -กัลยาณมิตรกัมพล-กัลยาณมิตรไพศาล-กัลยาณมิตรดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง


661130_21.jpg

        จากนั้นริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินของคณะประธานกฐิน ได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยท่านประธานเอกพิธีทอดสามัคคี ประจำปีนี้ คือ กัลยาณมิตรรัตนพรรณ รามสูตร ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากฐินแด่ท่านประธานสงฆ์  ในการนี้ท่านประธานเอก, ประธานรอง, ประธานกองและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมรับของที่ระลึก ก่อนที่กัลยาณมิตรรัตนพรรณ รามสูตร ท่านประธานกฐิน จะได้กล่าวเปิดใจที่ได้เป็นประธานกฐินในปีนี้ ส่วนคณะประธานกฐิน ประจำปี 2567 คือ กัลยาณมิตรรัตนา สุขยิ้มน้อย, กัลยาณมิตร  ทองใส พารา และกัลยาณมิตรปานทิพย์ โพธิ์ทอง ก็ได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมงานกฐินในปีต่อไป จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ซึ่งผู้มีบุญที่มาร่วมงานในวันนี้ต่างตั้งใจมาร่วมพิธีทอดกฐิน และมีความปีติเบิกบานใจกันถ้วนหน้า 
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล