สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


661130_35.jpg

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญ ๖ กองบุญ เพื่องานพระพุทธศาสนา


661130_32.jpg

       สำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยพิธีกดปุ่มแท่นไฟส่องสว่าง โต๊ะหมู่บูชาข้าวพระ โดย “กลุ่ม NL072” คือ กัลยาณมิตรจิราพร-กัลยาณมิตรโนร์เบิร์ท-กัลยาณมิตรฟิลิป ปีเตอรฺส์, กัลยาณมิตรศุณัฎฐ์ชญา ไชยรัตนะ ,กัลยาณมิตรวนิดา คลู้ทห์ และกัลยาณมิตรลินดา ยิ้มพระ  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ ดังนี้ พิธีถวายกองบุญบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ,พิธีถวายกองบุญระเบียบดอกไม้ บูชาพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร,พิธีถวายกองบุญผ้าป่าบำรุงวัด,พิธีถวายกองบุญยานพาหนะ ,พิธีถวายกองบุญยารักษาโรค และ พิธีถวายกองบุญภัตตาหาร-น้ำปานะ


661130_34.jpg

      จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด 39 ปี และ พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระ 20 พรรษา ได้แก่พระมหาอดิเรก เขมปุณฺโณ  ซึ่งมาพ้องกันในวันนี้ทั้ง 2 งาน โดยมีตัวแทนเข้าถวายเครื่องสักการะ คือ กัลยาณมิตรภารดี อุบลรัศมี-กัลยาณมิตรปิยวรรณ ญาณศิริ-กัลยาณมิตรวิมลรัตน์ เปล่งเจริญศิริชัย , กัลยาณมิตรชลธิชา นิทาน-กัลยาณมิตรอัจพิมา เขื่อนคำ-พร้อมด้วยกัลยาณมิตรอัญชลี อุบลรัศมี ซึ่งพิธีมุทิตาสักการะทั้งสองงานนี้ สาธุชนทุกท่านต่างรู้สึกปลื้มปีติ และมีความสุข ที่ได้มาร่วมมุทิตาพระมหาเถระผู้เป็นเนื้อนาบุญ

661130_33.jpg

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล