สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ร่วมถวายปัจจัยร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดโฝมินห์ 

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ร่วมถวายปัจจัยร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดโฝมินห์ 


661130_36.jpg

     คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมถวายปัจจัยร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดโฝมินห์  นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเชื่อมพุทธสัมพันธไมตรี สร้างสามัคคีสงฆ์


661130_38.jpg

         วันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส  ( ดร.) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย และ พระพรชัย พลวธมฺโม, (ดร.)ประธานองค์การพุทธโลก เป็นผู้แทนหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย นำคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ถวายปัจจัยร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดโฝมินห์ หรือ วัดวิชชาวัฒนาวิหาร เขตก่อวัป นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นวัดพุทธเถรวาท ฝ่ายเวียดนาม โดยมีพระธรรมาจารย์ทิก เถี่ยน เติม (กุสลจิตฺโต รองประธานสมัชชาสงฆ์แห่งประเทศ, เจ้าอาวาสวัดโฝมินห์ เป็นประธานสงฆ์รับถวาย โดยท่านได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งใจในหลวงพ่อธัมมชโย และคณะศิษยานุศิษย์จากวัดพระธรรมกาย ที่มาถวายปัจจัยร่วมบุญบริวารกฐินกับวัดโฝมินห์ และอำนวยอวยพรให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป  โดยในปีนี้พระผาเหล็ก ยติสกฺโก พระภิกษุชาวไทยจากวัดพระธรรมกาย ที่จำพรรษาที่วัด เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นองค์รับกฐิน


661130_37.jpg

        ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส กล่าวว่า “บุญครั้งนี้ ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ตั้งใจมาถวายปัจจัยเป็นบริวารกฐิน ณ วัดโฝมินห์ เพื่อบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย และสร้างพุทธสัมพันธไมตรีระหว่างคณะสงฆ์เถรวาททั้งสองประเทศ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะสงฆ์ สมกับคำขวัญที่หลวงพ่อธัมมชโย ให้ไว้ว่า ‘พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว’ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกตราบนานเท่านาน” 
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล