สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด ณ วัดบางน้ำผึ้งใน จ.สมุทรปราการ

พิธีทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด ณ วัดบางน้ำผึ้งใน จ.สมุทรปราการ


661130_45.jpg

           สำหรับโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด ประจำปีพุทธศักราช 2566 ได้เกิดกระแสการตื่นตัวมีความกระตือรือร้นของชาวพุทธ เกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั้งแผ่นดิน บรรยากาศในแต่ละวัดมีความคึกคัก เพราะชาวพุทธได้รวมใจกันทอดกฐินสามัคคีกันทุกวัน ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากความสามัคคีของชาวพุทธทั้งแผ่นดินที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และเช่นเดียวกันกับที่วัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ทางคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้ร่วมถวายกฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งในครั้งนี้มีกัลยาณมิตรชลิต ธีระชิตกุล เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน และได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญาธีรานุวัตร ,(ดร.)  เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน  เป็นประธานสงฆ์


661130_44.jpg

            พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะศิษย์ ก็ได้น้อมถวายปัจจัยกฐินแด่คณะสงฆ์ ซึ่งในวันนี้นอกจากคณะศิษยานุศิษย์ จะได้ร่วมน้อมถวายกฐินแล้ว ยังมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญทอดกฐินจำนวนมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัด นอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างวัดต่างๆแล้ว ยังได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธ ที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างบุญใหญ่ในพื้นที่นั้นๆ โดยทุกๆ วัด ที่คณะศิษย์วัดพระธรรมกายเดินทางไปทอดกฐิน ต่างได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ด้วยดวงใจที่อบอุ่นจากผู้มีบุญและสาธุชนในพื้นที่

661130_43.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล