สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


661130_46.jpg

      วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง


661130_47.jpg

      พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน ประเทศสวีเดน โดยภายในงานพระใบฎีกาวรพงษ์ เขมวํโส ท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส และสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตสูตร 


661130_48.jpg

      ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยคณะประธานกฐิน พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นกัลยาณมิตรสายชล ภาคพรม, กัลยาณมิตรสมภัสสร อีริคเซ่น, กัลยาณมิตรดวงใจ ผาบุญชัย และ กัลยาณมิตรลัดดาวัลย์ หาญศรี ท่านประธานกฐิน ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรกฐินแด่ท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา โดยบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน ต่างมีความปลื้มปีติในบุญด้วยกันทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างมหากาลทานใหญ่ที่ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว สำหรับปัจจัยทอดกฐินครั้งนี้ทางวัดจะนำไปปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ภายในพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน เพื่อรองรับสาธุชนที่จะได้มาปฏิบัติธรรมต่อไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล